Praktijk Pomona

De kinesiologische Primaire Reflexen therapie en Integratieve Psychotherapie die Praktijk Pomona biedt, richten zich op het vinden en het oplossen van de oorzaak van een probleem en niet op symptoombestrijding. Beide therapievormen gaan uit van een holistische mensvisie, deze zien het individu als geheel.
Herstel van vitaliteit, zelfvertrouwen, gezondheid en bewustwording zijn het gevolg.

Als psychotherapeut heb ik het belang ervaren van het aanwezig zijn van een goed fundament bij mijn cliënten. Alleen met een goede fundering kan therapie beklijven en er een blijvende verandering plaats vinden. Het in balans zijn van Primaire Reflexen (ook wel Overlevings Reflexen genoemd) vormt dit fundament.

Besluit u of uw kind bij mij in therapie te gaan dan zullen wij in eerste instantie werken aan het in balans brengen van uw Primaire Reflexen (zogenaamde ‘inhibitie’) en het geven van de benodigde stress releases.

Primaire Reflexen therapie is een doe-therapie.
Naast het inhibitie-traject kan ik met u kijken hoe Integratieve Psychotherapie u eventueel nog verder kan helpen.
Deze therapievorm bestaat hoofdzakelijk uit gesprekken.

U bent van harte welkom bij Praktijk Pomona!

- Hélène van Ens