Kosten en betaling

Een check of er Primaire Reflexen uit balans zijn: €45,00
Intake gesprek in combinatie met eerste behandeling: €135,00
Daarop volgende behandelingen Primaire Reflexen of psychotherapeutisch gesprek per consult (1 uur): €90,-

Een combinatie van een psychotherapeutisch gesprek en behandeling Primaire Reflexen inhibitie is ook mogelijk. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de ingeplande tijd.
Betaling dient meteen na afloop van de behandeling plaats te vinden. Er is een pinautomaat.

Wanneer men niet op de afspraak verschijnt wordt het consult wel in rekening gebracht, tenzij op werkdagen uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd via email, whatsapp of telefonisch (voicemail inspreken volstaat).

Elke cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen en besluiten. Dit betreft ook zijn/haar minderjarige kinderen. Dat geldt tevens voor verkeersdeelname of medicijngebruik.

Kamer van koophandelnummer: 74747312
CAT-therapeut nummer: CM4248-01-01-21

CAT logo GAT logo