Integratieve Psychotherapie

Integratieve Psychotherapie gaat uit van het zelfhelend vermogen van de mens.
Het is een kortdurende vorm van therapie bestaande uit enkele gesprekken.

Tijdens of na het inhibitie traject Primaire Reflexen is het vaak zinvol om enkele therapeutische gesprekken in te plannen.
De manier waarop je als persoon naar de wereld om je heen kijkt bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. De overtuigingen die je hebt kleuren je werkelijkheid. Dat wat je denkt, waarover je spreekt en wat je doet is hierbij van wezenlijk belang. Veel mensen zijn zich hier onvoldoende van bewust. Zij zitten in allerlei niet helpende patronen en gewoonten vast. Hoe hiervan los te komen en wat wel helpend is daarover hebben zij geen duidelijkheid.
Inzicht hierin en het ervaren van keuzevrijheid is hierbij zeer belangrijk.

De combinatie geïnhibeerde Primaire Reflexen en bewustwording blijken de ingrediënten om gelukkig te zijn en te blijven.

Info

Some Text