Terugtrek Reflex

Deze reflex heeft te maken met het vermijden van contact en confrontatie. Dit kan op verschillende levensgebieden merkbaar zijn.

  • Men heeft het gevoel er niet echt bij te horen, niet te worden gezien of gehoord
  • Afwezigheid, dagdromen, niet met twee voeten op de grond staan
  • Overal zeer veel moeite voor moeten doen en op het laatste moment bemerken dat iets je toch nog ontglipt, vaak mislukkingen ervaren
  • Veel twijfelen, flauwvallen, hyperventilatie
  • Verlamd kunnen zijn van schrik, grenzeloos zijn
  • Alle uitdagingen uit de weg gaan (dit zegt niets over de talenten van de betrokken persoon)