Dyslexie

Veel kinderen en ook volwassenen kampen met lees- en schrijfproblemen. Het kost hen veel moeite om een stuk tekst of boek te lezen. Soms doen zij een half uur over twee pagina's. Zij snappen niet goed wat er staat en lezen de regels steeds weer opnieuw. De letters 'dansen' als het ware voor hun ogen en zij maken daardoor veel taalfouten. Het kost hen veel energie om te begrijpen wat er in de tekst staat (begrijpend lezen) en, in geval van leren, vinden ze het moeilijk zich de stof eigen te maken. Lezen en daarmee ook leren is niet leuk en kost veel energie.

Op school zorgt dit voor problemen. Kinderen hebben geen zin om te lezen, uitleggen waarom kunnen zij vaak niet. Soms schamen zij zich voor hun gebrek aan leesvaardigheid. Bovenstaande kan resulteren in een leerachterstand op school. School is vaak stressvol voor deze leerlingen, zij zijn vaak extreem moe aan het einde van een schooldag. De omgeving (docent en ouders) hebben niet altijd in de gaten dat er problemen zijn met lezen en taal. Het kind is slim en doet zijn uiterste best om de problemen te compenseren om zo toch te kunnen voldoen aan wat er van hem of haar gevraagd wordt.

Uiteindelijk valt het toch op dat er wat aan de hand is. Het merendeel van deze kinderen worden uiteindelijke getest en krijgen een dyslexie verklaring. Zij mogen nu langer over bijvoorbeeld tentamen- of proefwerkopgaven doen en leren 'trucjes' zoals eerst de vraag lezen en dan de tekst, een gele liniaal leggen over de letters etc.

Aan het wezenlijke probleem; waarom zij niet goed kunnen lezen en het hen zoveel moeite kost, wordt niets gedaan.

Lezen blijft niet leuk en vaak presteren zij onder hun niveau. Weinig mensen zijn op de hoogte van het gegeven dat het niet in balans zijn van Primaire reflexen bovenstaande problemen veroorzaakt. Zij blijven vaak levenslang 'doormodderen'. Van de mogelijkheid dat er een oplossing bestaat om deze problemen aan te pakken hebben zij helaas nog nooit gehoord.

Het in balans brengen van Primaire reflexen -en dan met name de ATNR- zorgt ervoor dat de dyslexie klachten verdwijnen.

Lezen en leren wordt weer leuk en veroorzaken geen stress meer. Het kind of de volwassene gaat zich zekerder voelen. Er is meer energie over voor andere dingen en het algemeen welbevinden gaat met sprongen vooruit.