Asymmetrische Tonische Nek Reflex (ATNR)

Het hoofd draait naar een kant en armen en benen aan dezelfde kant als waar het hoofd naar toe draait, strekken zich terwijl de armen en benen aan de tegenoverliggende kant zich buigen. Deze reflex geeft het lichaam de mogelijkheid tot gedifferentieerd spiergebruik en daarmee samengaande polarisering tussen links en rechts.
De ATNR voorziet in voortdurende beweging, waardoor het evenwichtscentrum gestimuleerd wordt en (homolaterale) en neurologische verbindingen gelegd worden. Zij bevordert de coördinatie van arm/handbeweging en visuele prikkels. De spieren worden homolateraal geoefend. De ATNR is bovendien noodzakelijk om tijdens de geboorte door het geboortekanaal te komen. DE ATNR wordt opgewekt door het naar links of rechts draaien van het hoofd of door de lees beweging van de ogen.

Symptomen die kunnen wijzen op een ongeremde ATNR:

  • Moeite met: alle acties waarbij de middenlijn moet worden overgestoken (ogen en grove motoriek) Het ontvangen van visuele informatie. expressie op papier, ruimtelijk inzicht
  • Homolateraliteit
  • Evenwichtsproblemen
  • Zwart-wit denken
  • Neigen tot polariseren op elk terrein
  • Slecht handschrift en uitdrukkingsvaardigheid op papier
  • Rug en nek problemen
  • visuele black-outs
  • Niet gekropen als baby